Referenslista på utförda fartygsarbeten

  

Rederi AB Gotland
Jan Milton
Fartyg

 • M/S Gute
 • M/S Sigyn
 • M/S Thjelvar
 • M/S Visby
 • M/S Visborg
 • M/S Hoburgen

B&N Hornet AB
Björn Killman Överstyrman Isbrytare Frej
Fartyg

 • Isbrytare Frej
 • Isbrytare Ymer

OY Silja Line AB
Bertil Skoog Överstyrman Silja Opera
Fartyg

 • Silja Opera

Stockholm Skärgårds Samtrafik AB
Gunnar Ekström
Fartyg

 • M/S Queen
 • M/S Sjösaga

Rederi ab Runmarö Kanal
Gunnar Ekström
Fartyg

 • M/S Södertörn

Gotlands Kommun
Göran Ginberg Sjökapten
Fartyg

 • Utbildningsfartyget M/S Gunfjaun

Fiskefartyg

 • M/F Mikadon Ronehamn, Per-Inge Pettersson
 • M/F Boköland Slite, Kjell Ahlqvist
 • M/F Britton Ronehamn, Bennet Enblom
 • M/F Braskär Kappelshamn, Roland Pettersson